No products in the cart.

No products in the cart.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Hizmetlerimiz

Söz konusu Yönetmelik, ticari hayatta yeni bir dönem açarak ihracatçı, ithalatçı ve taşıyıcı firmaların gümrük işlemlerini kendi tesislerinden yapabilmelerine imkân tanımaktadır. Böylece firmaların zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması , aynı zamanda, gümrüklerdeki iş yoğunluğunun önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip tüm firmalar,  daha az kontrole ve gerekli olduğunda öncelikli olarak kontrole tabi tutularak, sınır kapılarından öncelikli geçiş üstünlüğüne sahip olmakta ve eşyanın gümrükte kontrole tabi tutulmadığı yeşil hat sisteminden faydalanmaktadır. Ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda geliştirilen bu uygulama sayesinde, dış ticaret yapan firma ve ürünlerin uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile firmaların rekabet gücü artarak, ülkemizin ihracatının desteklenmesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca imzalanan karşılıklı tanıma anlaşmaları ile ülkeler, statü sahibi firmalara gümrük işlemlerinde karşılıklı olarak kolaylık sağlayacaktır. Bu kapsamda, Güney Kore ile başlangıcı yapılan karşılıklı tanıma anlaşmalarına diğer ülkelerle devam edilerek, firmalarımızın dünya ticaretinde etkinliğinin daha da artırılması hedeflenmektedir.

Bu eğitimlerin vermiş olduğu bilgi ve pratik deneyimler eğitmenden eğitmene değişiklik göstermekle beraber çoğu eğitim, kitapların vermiş olduğu yüzeysellikten öteye gitmemektedir. Bu geri bildirim herkese açık olarak paylaşılmaz; bunu herkese daha iyi katkılar göstermek için kullanacağız. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü çalışmaları, 3 temel sacayağı üzerinden yürümektedir. •Ulusal ve uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilme. •Yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasadışı ticaretle mücadelede etkinliğin arttırılması. • Hassas pozisyonlardaki çalışanları hakkında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor olması.

"İthalatta yerinde gümrükleme" uygulamasına ilişkin düzenleme 21 Mayıs 2014 tarihinde değişen YYS Yönetmeliği ile mevzuatımıza dâhil edilmiştir. Şu an için 2 şirket bu hakkı elde etmiştir ancak şimdiye kadar YYS uygulamasındaki bu avantaj hayata geçirilememiştir. Meslek hayatına 2001 yılında gümrük müfettiş yardımcısı olarak başladı; 2005 yılında gümrük müfettişliğine, 2012 yılında da gümrük başmüfettişliğine atandı. Mesleğinde 18 yılı geride bıraktığı 2019’da başmüfettişlik görevinden ayrılarak önde gelen bir gümrük müşavirliği firmasında genel koordinatör olarak çalıştı. Özkardeş, 2021 yılı itibari ile kurucusu olduğu gümrük, dış ticaret denetim ve danışmanlık firması bünyesinde gümrük ve dış ticaret alanlarında eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekte, aynı zamanda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yapmaktadır. Ayrıca Yaşar Üniverhttps://redmirepool.biz/ Dış Ticaret Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak gümrük ve dış ticaret dersleri vermektedir. Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliğinin 196/1-a bendinde yer almasına rağmen, 39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında dökme gelen eşyanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlar tarafından ithalinde, aynı bentte belirtilen özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıdaki ek koşulları karşılamak şartıyla, eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini uygun bulunan kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir. YYS’nin sağlamış olduğu bahse konu hak ve yetkiler sadece ve sadece YYS sahibi şirketin özelinde ve şirkete has tanımlanmış hak ve yetkilerdir. YYS’nin şirkete sağladığı hak ve yetkilerin “dolaylı işlem” olarak adlandırabileceğimiz bir başka firma adına kullanılması, örneğin aslında bir başka firmanın ticaretinin konusu olan ithalatın, işlemin asıl sahibi firma adına YYS sahibi firma tarafından “yeşil hat kullanılarak” yapılması, kesin olarak yasaklanmıştır.

TİCARİ KAYITLARIN GÜVENİLİR VE İZLENEBİLİR OLMASI koşulunun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesine elverişli ve eşya hareketlerini gösterecek şekilde izlenebilir olması gerekir. Ayrıca, ticari faaliyetlerine ilişkin belgelerinin düzgün bir şekilde arşivlenmesi ve korunması ile başvuru sahibinin bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir. Sertifika sahibince sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı yıllık faaliyet raporuna bağlanır. YYS’nin taşıma firmalarına sağladığı “İzinli Gönderici Yetkisi”, “İzinli Alıcı Yetkisi”, “Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar” gibi gerek YYS sahibi firmalara gerekse diğer firmalara tanınan hak, yetki ve kolaylıklar bir kenara bırakılırsa görüleceği üzere, YYS’nin sağladığı hak ve yetkilerin sadece YYS sahibi firma tarafından kullanımı gerektiği açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla firmaların YYS sahibi firmalar üzerinden işlem yaparak YYS’nin sağladığı avantajlara ortak olmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ç) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak. C) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak. C) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak. B) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak. Otomotiv Sektöründe Amerikan-Kore ortaklığı olan Visteon’da Tedarik Zinciri Lideri olarak göreve başlayan SARIDOĞAN, Kimya sektöründeki Belgin firmasında Lojistik Müdürlüğü tecrübesinin ardından yine Otomotiv sektöründe üretim yapan Merkezi Almanya’da olan Benteler’de Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana uluslararası üretim ve ticaret yapan Torun Bakır’da Satınalma Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Güneş Gümrük ve Lojistik Hizmetleri olarak, uzman ekibimizle Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sertifikası alım sürecinde size tüm desteğimizi sunuyoruz.

SunExpress, Türk havacılık sektöründe Türk Hava Yolları’ndan sonra YSS belgesine sahip ikinci şirket olurken Antalya’da ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte bu belge ile sertifikalandırılan 4 firmadan biri olmayı başardı. 2020 yılı itibarıyla, Türkiye’de şu ana kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 520 şirket bulunuyor. Tüm gümrük ve dış ticaret süreçlerinizde olay bazında değerlendirme yaparak en uygun mevzuat desteğini en hızlı şekilde sunmayı garanti ediyoruz. SunExpress, Türk havacılık sektöründe Türk Hava Yolları'ndan sonra YSS belgesine sahip ikinci şirket olurken, Antalya'da ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte bu belge ile sertifikalandırılan 4 firmadan biri olmayı başardı. 2020 yılı itibarıyla Türkiye'de şu ana kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 520 şirket bulunuyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası bir kez alınıp duvara asılan bir belge değildir. Firmaların kurumsal yapılarının, iç kontrol mekanizmalarının, gümrük kurallarına uyum süreçlerinin, iş akışlarının kontrollü bir şekilde uygulanıp takip edildiği sürekliliği olan bir sistemdir. YYS sahibi firmaların başvuru sürecinde Bakanlığa taahhüt edilmiş ve Bakanlıkça da uygun bulunmuş uygulamaların hiç aralıksız olarak firmada mevcut olması gerekmektedir. YYS süreci bir tarafı devlet olan birçok aşama ile tamamlanmakta ve bazı gereklilikler sağlanmaktadır. Başvuru bölge müdürlüğüne elektronik ortamda e-devlet üzerinden yapılmakta ve gerekli tüm belgeler sisteme yüklenmekte süreç e-devlet üzerinden takip edilmektedir. Bölge Müdürlüğü yapacağı şekli kontrol sonrasında dosyayı Genel Müdürlüğe sevk etmekte ve burada verilen her cevap sunulan her prosedür tek tek incelenmektedir. Bu aşamanın da olumlu tamamlanmasından sonra Ticaret Müfettişince tesise gelerek uygulama ve güvenlik standartları kontrol edilmektedir.

closecaret-downellipsis-vshopping-basketcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram